Blog

Frankowiczu, gdzie leży problem?

Blog

Pomimo ogromu informacji dotyczących wadliwości umów frankowych odstępnych na rozmaitych witrynach internetowych, bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której nasi Klienci posiadają dużą wiedzę co do nieważności umowy, „odfrankowienia”, różnic pomiędzy teorią salda a teorią dwóch kondykcji, ale nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę jest istotą sporu z bankiem. Choć dla wielu zorientowanych Kredytobiorców dalsze wywody okazać mogą się oczywiste – nie pisalibyśmy o tym, gdyby problem nie istniał.  

Czy w toku procesu frankowego trzeba nadal spłacać kredyt? 

Blog

Częste pytanie - czy można przestać płacić?

Podczas spotkań z potencjalnymi oraz aktualnymi Klientami jeden ze stałych punktów rozmowy stanowi kwestia konieczności dalszego uiszczania na rzecz Banku comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych.  

Jako Kancelaria stanowczo odradzamy model „odważnej samowoli” i zaniechanie spłaty kredytu bez stosownego w tej materi...