Kredyt frankowy w sądzie

Poznaj możliwości pomocy prawnej

Twoje sprawy w naszych rękach
Analiza umowy frankowej

Bezpłatna analiza umowy kredytu frankowego. Nieuczciwa umowa kredytowa to nieczyste zagranie ze strony banku, dlatego nie warto odkładać decyzji o złożeniu pozwu do sądu. Weryfikacja klauzuli niedozwolonych.

Unieważnienie kredytu frankowego/odfrankowienie

Prowadzimy sprawy frankowe przed sądem. W pozwie zawieramy zarówno wniosek o unieważnienie kredytu frankowego, jak też jego odfrankowienie. Sąd ocenia zakres naruszeń ze strony banku i na tej podstawie wydaje postanowienie.

Odzyskanie pieniędzy ze spłaconego i zamkniętego kredytu

Spłacony kredyt frankowy nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń z tytułu użycia przez bank klauzul abuzywnych. Tego typu sprawy sądowe nie różnią się od postępowania z nadal aktywnym zadłużeniem.

Analiza propozycji ugody bankowej. Negocjacje pozasądowe

Weryfikujemy warunki ugody proponowanej przez bank. Szacujemy, na ile jest ona korzystna w zestawieniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi już na ścieżce sądowej i poza nią. Decydując się na taki scenariusz przede wszystkim oszczędzasz czas.

Reklamacja bankowa

To pierwszy krok na drodze do odzyskania pieniędzy z kredytu frankowego. Składana przez nas reklamacja zawiera zarzuty odnośnie do wadliwych zapisów umowy kredytowej. Precyzyjnie wskazujemy Twoje roszczenia.

Konsultacje w sprawach frankowych

Pomagamy w odzyskaniu pieniędzy z kredytu frankowego. Przewalutowanie, odfrankowanie bądź unieważnienie kredytu jest w Twoim zasięgu. Jesteśmy do stałej dyspozycji tak zdalnie, jak i na bezpośrednim spotkaniu. Obsługujemy sprawy z całej Polski.


Bezpłatna analiza umowy kredytowejZakazane klauzule w umowach bankowych

Bank BPH S.A.
Bank BPH S.A.

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

§ 5 ust. 3

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”

Klauzula skutkująca nieważnością całej umowy
Bank BPH S.A.
Bank BPH S.A.

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

§ 5 ust. 3

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”

Klauzula skutkująca nieważnością całej umowy
Bank BPH S.A.
Bank BPH S.A.

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

§ 5 ust. 3

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”

Klauzula skutkująca nieważnością całej umowy
Bank BPH S.A.
Bank BPH S.A.

Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

§ 5 ust. 3

„Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku.”

Klauzula skutkująca nieważnością całej umowy